Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van Gebr. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij, Alkmaar.

Meisjesboeken van FELICIE JEHU.

Prijs in prachtband ƒ1.90.

Haar Zusters.

Geïllustreerd door NELLY SPOOR.

En boek voor jonge dames. Een verhaal van de wederwaardigheden van drie weezen, die zich door vlijt en talent een goede positie in de wereld veroveren. Gezonde lectuur, ook omdat er niets onmogelijks in voorkomt en alles zich afspeelt tusschen menschen zooals er velen zijn. Boeiend tot op het eind, zal het boek graag gelezen worden. Wat van deze bekende schrijfster trouwens te verwachten was.

Nieuwsblad van het Noorden.

Een geniaal Zestal.

Geïllustreerd door JAN SLUIJTERS.

De meisjesboeken van Felicie Jehu behoeven geen bijzondere aanbeveling meer. De schrijfster heeft er den slag van om sympathie te wekken voor de persoontjes, die zij beschrijft. Op een éénige, natuurlijke en onderhoudende wijze wordt 't leven en de huishouding van een vader, musicus, met zijn zes dochters, die allen min of meer geniaal zijn, verteld. Het boek is geïllustreerd met vier groote platen en vele kleine teekeningen in den tekst.

Het Onderwijzeresje.

Geïllustreerd door LOUIS RAEMAEKERS.

Een boek voor oudere meisjes. Thea van Weideren, de dochter van een gepensionneerd officier, wordt onderwijzeres en ondervindt zoo'bij vreemden heel wat droevigs, maar ook heel wat vreugde. In al wat het dappere, sympathieke meisje wedervaart, zullen de lezeressen levendig belang stellen en zij zullen dit nieuwe boek van de knappe schrijfster ongetwijfeld tot hun lievelingslectuur gaan rekenen.

Mooie band en fraaie platen maken het tot een keurig boekdeel.

Wies Ongeluk.

Geïllustreerd door NELLY SPOOR.

Hier is weer zoo'n gezellig boek van Felicie Jehu, de schrijfster van „Het Onderwijzeresje," „Een geniaal Zestal" enz. Deze schrijfster heeft wel den waren toon te pakken voor de meisjes tusschen 10 en 14 jaar. Alleraardigst teekent ze het hoofdpersoontje Wies, met haar gevoelig hartje en haar ongelukkig gesternte. Wies is een droomster, die alles vergeet en wier goede voornemens daardoor altijd falikant uitloopen. Maar het leven neemt haar in de leer en langzamerhand leert Wiesje haar karakter beheerschen. Dan komt tenslotte het goede tot zijn recht en wordt Wies een flinke meid. Een frisch meisjesboek.

Nieuwe Courant.

Sluiten