Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulke boeken zijn als een goede kennis, die met een lach bij je binnenkomt, een poosje vroolijk zit te babbelen over alles en nog wat, terwijl je samen theedrinkt of chocola snoept of een nootje pelt. Je luistert, je praat mee, en als de bezoeker nauwelijks weg is, ben je vergeten, waarover je allemaal gepraat hebt. 't Was gezellig, dat wel, en je hoopt, dat hij eens gauw terug zal komen, of liever nog zijn broer of zijn neef, die ook zoo gezellig kan babbelen, maar weer een beetje anders, al komt 't eigenlijk op hetzelfde neer.

Maar als je veel van die gezellige bezoekjes gehad hebt, ga je verlangen naar een goeden vriend, die kalm bij je binnenkomt, en rustig begint te vertellen over menschen en dingen, waar je belang in stelt. Hij vertelt niet zoo veel op één middag, als die andere drukke bezoeker, maar de menschen, over wie hij spreekt, krijgen leven voor je, je leert ze heelemaal kennen, je voelt met hen mee of lacht om hen of krijgt een hekel aan hen, en als je vriend is weggegaan, blijf je denken over wat hij verteld heeft, en soms, als je een oogenblik alleen bent, komt je weer iets te binnen uit zijn verhaal. Je begrijpt ineens zijne bedoeling, en nu vindt je dat verhaal nog veel mooier dan eerst, en je vraagt hem, zoo gauw mogelijk ditzelfde nog eens te willen vertellen. En den tweeden keer geniet je er nog veel meer van dan den eerste, omdat je 't nu pas goed begrijpt.

Zoo'n vriend kan ,,Nelly" voor je zijn, dat wil zeggen, voor de ouderen onder jullie, jongens en meisjes van dertien, veertien jaar; en 't is mijne bedoeling, je op het mooie in het boek te wijzen, en je zoodoende meer van het lezen te doen genieten dan als je het alleen moet doen;

Sluiten