Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

seling is er verandering gekomen in dat rustige leven.

De oude man is onrustig geworden: hij heeft een geheim, dat hem eiken avond de deur uitdrijft, waarna hij pas laat in den nacht thuis komt. Nelly is er innig bedroefd om, en angstig; niet in de eerste plaats omdat ze 's nachts alleen in huis moet blijven, maar omdat ze ziet, dat haar grootvader niet meer gelukkig is. Ze heeft hem al dikwijls gesmeekt, haar toch te zeggen, waar hij heen gaat, maar zijn eenige antwoord is altijd: ,,'t is voor jou, Nel, voor jou, kind. Jij zult rijk worden, als ik nog maar eene poos volhoud."

Nelly gelooft haar grootvader, maar met tranen vraagt ze hem, zich toch niet ongelukkig te maken om harentwil; ze zouden immers allebei veel gelukkiger zijn, als alles weer was als vroeger.

Als al haar smeeken niet helpt, berust zij er in, al ligt ze 's nachts heel lang wakker, onrustig denkend, en biddend voor haar grootvader.

Ze voelt zich dan zoo eenzaam in het stille, oude huis, en soms staat ze lang voor het raam naar buiten te kijken in de verlaten straat. Toch is ze dan niet zóó eenzaam als ze zelf denkt, want Kit, de goede Kit, staat eiken avond, zoolang de oude man uit is, in een portiek aan den overkant, om te waken, dat Nelly niets kwaads overkomen kan in dien tijd.

Intusschen duurt het niet lang of de waarheid komt aan het licht. De oude man, wat zwak van hoofd, en bezorgd omdat hij bij zijn dood Nelly zonder geld zal moeten achterlaten, heeft een wanhopig middel aangegrepen om geld voor haar te verdienen. Hij is gaan spelen, speelt eiken

Sluiten