Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóó laat geworden, dat zij er moeten overnachten. En 's nachts ziet zij met doodelijken schrik, hoe haar grootvader hare kamer binnensluipt, om ongemerkt de rest van het gewisselde goudstukje uit haar beursje te nemen.

De oude man is in de macht van zijn ouden vijand, het spel. Eiken avond gaat hij naar de herberg om te spelen... en te verhezen. Nelly durft hem haar verdiende geld niet weigeren, want wetend dat hij zwak is, vreest ze, dat hij anders geld wag zal nemen van juffrouw Jarley.

't Is als eene ziekte, die den goedigen ouden man heelemaal verandert, zoodat Nelly soms bang voor hem is; en toch weet ze, dat hij innig veel van haar houdt, dat hij zelfs altijd speelt, in de hoop, haar rijk te zullen maken met zijne winst.

Ze is radeloos van angst en verdriet maar schaamt zich te veel over het doen van haar grootvader, om er juffrouw Jarley iets van te durven vertellen. Dus draagt ze haar leed in stilte, altijd trachtend haar grootvader terug te houden uit de herberg, maar vergeefs.

Op een avond ontdekt ze, dat de mannen, met wie haar grootvader gewoonlijk speelt, den ouden man aanzetten om geld weg te nemen van juffrouw Jarley. Dan plotseling komt Nelly's kracht terug: ze zal haar grootvader bewaren vo:r die misdaad, al moet ze er alles voor opofferen.

Midden in den nacht staat ze op, en wekt haren grootvader; bukkend voor haar sterken wil, die als een wondei is in het brooze meisje, volgt hij haar naar buiten.

j*)u zijn ze opnieuw zwervers, maar armer, ongelukkiger dan den vorigen keer.

Hun tocht begint nu niet als eene blijde wandeling op een zomerschen zonnedag; Nelly is angstig, overspannen, en

Sluiten