Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben, gaan ze met Barbara's moeder en Kit's familie daar een feestdag van maken, waarvan het glanspunt een bezoek aan de comedie zal zijn.

Op de diligence rijden Barbara en hare moeder en Kit naar zijne moeder en worden daar feestelijk ontvangen.

Maar de moeder van Kit! Zou iedereen niet gedacht hebben, dat zij al haar leven een dame was geweest? Daar zat ze, klaar om hare gasten te ontvangen, met een stel theegoed vóór zich, dat een Chineeschen winkel eer zou hebben aangedaan; en kleine Jacob en het andere kleintje zóó opgeknapt, dat hunne kleeren zoo goed als nieuw geleken, ofschoon ze de hemel weet hoe oud waren.

En zeide ze niet, vóór ze vijf minuten bij elkaar zaten, dat Barbara's moeder precies zoo was als zij zich had voorgesteld, en zeide Barbara's moeder niet, dat Kits moeder op een haar na zóó was als zij verwacht had, en maakte Kit's moeder Barbara's moeder geen compliment over Barbara en maakte Barbara's moeder Kit's moeder geen compliment over Kit, en was Barbara niet heelemaal ingepakt door kleinen Jacob, en gedroeg zich ooit een kind zóó precies als hij moest als dat kind?

,,En we zijn allebei weduwe," zei Barbara's moeder, ,,'t is jammer, dat we elkaar niet vroeger gekend hebben."

Het was zeer natuurlijk, dat de loop van het gesprek haar op hare overleden echtgenooten bracht, en dat zij toen aan het vergelijken van elkanders levensloop gingen, waarbij zij verscheidene omstandigheden ontdekten, die op zeer bijzondere wijze overeenstemden, zooals dat de vader van Barbara juist vier jaren en tien maanden ouder was geweest dan die van Kit, en dat de één op een Woensdag en de

Sluiten