Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot oogenblik lichter. — De keepen waren bij 't ongeluk losgeraakt, daarna had geen van beiden er een oogenblik aan gedacht ze weer om te doen. Alsof het van zelf sprak, hadden ze er een rol van gemaakt en die aan 't stuur gebonden. Toch kregen ze het al warm onder 't stevig voorttrappen.

Bij de volgende helling benedenwaarts zetten ze een flink gangetje en met stilstaande trappers suisden ze nu omlaag. Frits zong, uitgelaten nu, een eigengemaakt wijsje, en Ko trommelde met een losse paardenbel de maat op het stuur.

III. DE MILITAIRE AUTO.

Een heel eind stoven ze nog voort over den weg, die zich verder met een lichte stijging hier en daar, langs den voet der heuvelen slingerde. Rechts daalde de berm van den weg zoetjes af tot in 't hooge riet, dat een smal stroompje verborg. — Aan den overkant rees de oever tamelijk steil. Hooge heuvels benamen er het uitzicht; ze keerden hun begroeide hellingen naar het kleine riviertje, en hieven hier en ginds een huisje of villatje omhoog, dat nieuwsgierig naar de jongens scheen uit te kijken.

Ze waren alleen op den langen weg. Bij iedere bocht zagen ze hem in zuivere lijnen weer verder

-

Sluiten