Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ze kwamen niet tot bij de jongens. Op een paar honderd meter afstands zwenkten ze links af. Ze zagen de ruiters nu achter elkaar voorbij galoppeeren, regelmatig als de tinnen soldaatjes uit de spanen doos van kleinen Bram.

De jongens zetten er een gangetje in om den troep te kunnen volgen.

Hier voerde een zandige zijweg, nog al klimmend, naar een hoog gelegen vlakte, 't Was barre heidegrond met hier en daar kleine denneboompjes. Verderop stonden ze dichter bijeen. Daar staken de donkere boschjes scherp af tegen 't lichte, schaars begroeide zand.

Over de oneffen vlakte vol kuilen en kleine verheffingen galoppeerde het handje vol ruiters als een kleine kudde vreemde dieren, 't Ging regelrecht af op een torenspits, die juist boven de boschjes zichtbaar was.

IV. DWALEN.

De jongens waren driftig den zandweg opgereden. Eenige karresporen dienden hun voorloopig als een smal fietspad, waarop ze met groote oplettendheid nog voort konden komen. Maar de sporen waren hier en daar al uitgewischt door 't geweld der hoeven en de stijgende weg met

Sluiten