Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht geboeid. Alleen Frits kon spreken. Met groote verbazing wees hij naar den verren horizon.

„Is daar brand? Kijk, vuur en rook! Wat zou 't zijn? 'tOnweer zit toch daar!"

Hij kreeg geen antwoord. Ko staarde angstig naar den verren hemel, waar zwaar de rook hing boven gloed van nog onzichtbaar vuur. Hij begreep en beefde nu op eens niet meer. Was hij gerustgesteld door den grooten afstand van 't gevaar?

Kees had weinig aandacht aan den verren brand geschonken. Hij wist wat daar gebeurde, maar een onbestemd geratel uit de diepte had hij eerst niet kunnen verklaren. Toen op eens had hij 't gezien.

Half verborgen achter de hooge denneboomen op de heuvelhelling slingerde zich de straatweg, waarheen ze straks moesten afdalen. En daarover bewoog zich een onafzienbare grijze stoet. Het zwakke geratel dat tot hier doordrong was afkomstig van het dreunend voortrollen der kanonnen en 't gekletter der tallooze hoeven leek hier een zwak geruisch.

Hij wees de jongens er op en het duurde eventjes voor ze het gekrioel in den langen grijzen worm opmerkten. — En achter iederen volgenden heuvel zagen ze nu een voortzetting van het vreeselijke monster, dat voortkroop over de vreedzame wereld aan hun voeten.

Het groote leger trok het kleine België binnen.

Sluiten