Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officier. Andere officieren waren bezig kaarten te raadplegen en berichten te ontvangen van de telefoon, die onophoudelijk scheen te werken. Dat alles hadden ze door de geopende serredeuren kunnen zien.

Bijna onmiddellijk moest Kees binnenkomen, om zich te verantwoorden. De grijze generaal keek ernstig op en zag Kees er fier en stram in de houding staan, wachtend tot hij spreken mocht. Toen vertelde deze wat er gebeurd was en toonde zijn papieren. Die waren volmaakt in orde en z'n onschuld was dan ook aan geen twijfel onderhevig. De briefkaart, die de aanleiding was geworden tot deze vergissing bewees het al. Het getuigenis van den officier uit het huisje van Kees deed de deur toe.

Met een lichte handbeweging ontsloeg hij den verdachte en zond de militairen met een paar barsche woorden heen. — Zonder op den groet van Kees te letten hervatte hij de nauwelijks afgebroken studie der kaarten en berichten.

Als vrij man verliet Kees de kamer, waar hij niet zonder ongerustheid was binnengekomen. Hij wist dat deze menschen weinig omslag maakten en hij zou de eerste wel niet zijn, die na een al te haastig onderzoek... 't Was hem snel door 't hoofd gegaan, maar z'n aangeboren kordaatheid had hem in dit moeilijke oogenblik weer geholpen. Zijn houding had geen zweem van angst verraden en uiterlijk kalm had hij de gevraagde inlichtingen gegeven.

Sluiten