Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spanning het plan voor den nachtelijken tocht gemaakt.

Nu moest hij dicht bij de vrijheid zijn en zijn angst werd er te grooter om. O, als nu nog de kogel kwam! En scherper tuurde hij weer in den kleinen kring rondom hem.

Maar, hoorde hij nu geen stemmen?

Maar, hoorde hij nu geen stemmen? 't Was of daar ginds paarden toegesproken werden. En ja — er klonk een kort gehinnik, 't Kon een boerderij zijn; de boerderij van 't witte huis ? Hij luisterde, gehurkt onder de heg en trachtte iets te verstaan. Een paar woorden had hij maar noodig te hooren. Hij zou de Duitsche klanken gauw genoeg herken-

Sluiten