Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de IJszee, van de zee van Kara af tot de Behringstraat. Het is verdeeld in gouvernementen of provinciën, namelijk 1 obolsk, Jeniseïsk, Irkoetsk, Omsk en Jakoetsk; het bevat twee districten: Okhotsk en Kamtschatka, en bezit twee landen tegenwoordig aan de Moskovische heerschappij onderworpen, het land der Kirgisen en het land der Tchoektches. Deze uitgestrekte steppen, die meer dan honderdtien graden van het Westen naar het Oosten beslaan, zijn tegelijkertijd eene strafkolonie voor misdadigers en een ballingsoord voor hen die door eene ukase tot uitzetting zijn veroordeeld.

Twee gouverneurs vertegenwoordigen de oppermacht van den czaar in dit uitgestrekte land. De een houdt zijn verblijf te Irkoetsk, de hoofdplaats van Oost-Siberië; de andere te Tobolsk, de hoofdplaats van West-Siberië. De rivier Tchoena, eene nevenrivier van den Jenisei, scheidt deze beide Siberiën.

Geen spoorweg doorloopt deze onmetelijke vlakten, waarvan eenige wezenlijk buitengewoon vruchtbaar zijn. Geen spoor staat de kostbare mijnen ten dienste, die den Siberischen grond meer onder dan boven zijne oppervlakte, rijk maken. Men reist er in tarentass of in telega des zomers; in sleden des winters.

Een enkele gemeenschap bestaat er tusschen de westelijke en oostelijke grenzen van Siberië door middel van een draad, die meer dan acht duizend wersten (8.536 kilometer) 1) lang is. Van af den Oeral gaat hij over Ekaterinenburg, Kassimou, Tioemen, Ichem, Omsk, Elamsk, Kolyvan, Tomsk, Krasnojarsk, NyniOedinsk, Irkoetsk, Verkne-Nertschink, Strelink, Albazine, Blagoustenks-Radde, Orlomskaya, Alexandrowskoë, Nikolaevsk, en rekent zes roebels en negentien kopeken voor elk woord dat tot zijne uiterste grens geseind wordt2). Van Irkoetsk gaat eene zijlijn naar Kiatka op de Mongoolsche grenzen, en van daar brengt de post, tegen dertig kopeken per woord, de tijdingen in veertien dagen naar Peking over. Deze draad nu, tusschen Ekaterinenburg en Nikolaevsk, was afgesneden, eerst aan gene zijde van Tomsk, en eenige uren later tusschen Tomsk en Kolyvan.

Daarom had de czaar, na de mededeeling die generaal Kissoff hem voor de tweede maal gedaan had, slechts met deze enkele woorden geantwoord: „Een koerier terstond!"

De czaar stond eenige oogenblikken onbeweeglijk aan het venster van zijn werkkamer, toen de kamerdienaars opnieuw de deur openden. De grootmeester van politie verscheen op den drempel.

„Treed binnen, generaal," zeide de czaar kortaf_,,en zegmij al wat gij weet van Ivan Ogareff."

!) Een werst is 1.067 meter, iets meer dan een kilometer.

2) Ongeveer 13 gulden. De roebel (zilveren) is 1 gulden 77 cent, De kopek (kopermunt) is ongeveer 3 cent,

Sluiten