Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze ernstige omstandigheden eenige strenge maatregelen nam, zelfs binnen het rijk. De opstand had de Siberische grenzen met overschreden, maar in de provinciën van de Wolga, zoo dicht in de nabijheid van het land der Kirgiezen, mocht men vrees koesteren voor de uitwerking van kwade invloeden.

Inderdaad had de politie het spoor van Ivan Ogareff nog niet kunnen terugvinden. Had deze verrader, den vreemdeling^ oproepende om zijn persoonlijken wrok te koelen, zich bij Feofar-Khan gevoegd, of wel zocht hij het oproer aan te stoken in het gouvernement van Nijni-Novgorod, dat, in dit gedeelte van het jaar, eene bevolking bevatte uit zeer verschillende bestanddeelen samengesteld? Waren er niet onder deze Perzen, deze Armeniërs, deze Kalmukken, die naar de groote jaarmarkt toestroomden, vertrouwelingen, belast om eene beweging binnen het rijk uit te lokken? Al deze \ eronderstellingen waren mogelijk, vooral in een land als Rusland.

Inderdaad, dit uitgestekte rijk, dat eene oppervlakte heeft van twaalf millioen vierkante kilometer, kan onmogelijk de volkseenheid bezitten van de staten van West-Europa. Tusschen de verschillende volken, waaruit het samengesteld is, bestaat er noodzakelijk meer verschil dan een onmerkbare overgang. Het Russisch grondgebied in Europa, Azië en Amerika strekt zich uit van den vijftienden graad oosterlengte tot den honderd drie- en dertigsten graad westerlengte, zijnde eene uitgestrektheid van ruim twee honderd graden en van den acht en dertigsten tot den een en tachtigsten graad noorderbreedte, zijnde drie en veertig graden. Men telt er meer dan zeventig millioen inwoners. Men spreekt er dertig verschillende talen. Het slavische ras heeft er zonder twijfel de overhand, maar het bevat, met de Russen, Polen, Lithauers en Koerlanders. Voeg er bij de Finnen, Esthlanders, Laplanders, Tscheremissen, Tchoevachen, Permiaken, Duitschers, Grieken, Tartaren de Kaukasische stammen, de Mongoolsche, Kalmuksche, Samojeedsche, Kamptschatdaalsche en Aleoutische horden, en men zal begrijpen dat de eenheid van zulk een uitgestrekten staat moeielijk te handhavén was, en dat zij slechts het werk kon zijn van den tijd, samenwerkende met het beleid der gouvernementen.

Hoe het ook zij, Ivan Ogareff had tot dusverre aan alle opsporingen weten te ontsnappen, en, zeer waarschijnlijk moest hij zich gevoegd hebben bij het Tartaarsche leger. Bij elk station, waar de trein stil hield, waren inspecteurs aanwezig, die de reizigers ondervroegen en allen een streng onderzoek deden ondergaan, want, op bevel van den grootmeester van politie, zochten zij Ivan Ogareff.

Het gouvernement meende inderdaad te weten dat deze verrader Europeesch-Rusland nog niet kon verlaten hebben. Wanneer een reiziger verdacht voorkwam, moest hij zich aan het politiebureau bekend maken; de trein vertrok dan zonder zich in het minst over den achterblijver te bekommeren.

Sluiten