Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toestand om Kolivan werd echter hachelijker. Het gevecht kwam dichterbij en het schieten werd steeds heviger.

Opeens dreunde het gebouw van een vreeselijken slag.

Er was eene granaat door den muur geslagen, die den seinpaal in eene wolk van stof hulde.

Alcide Jolivet was juist bezig de dichtregels te eindigen: Als een appel zoo rond,

Doch in zijn zak.... geen grond....

maar hij hield op, vloog op de granaat af, greep ze met beide handen en wierp ze het raam uit. Dit was het werk van een oogenblik.

Vijf minuten later sprong de granaat.

Alcide Jolivet ging met de grootste bedaardheid voort zijn telegram op te schrijven. Hij schreef:

,,Twaalf duims granaat heeft den muur van het telegraaf gebouw uiteen doen springen. Er nog meer van hetzelfde kaliber wachtende

Wat Michael Strogoff betreft, deze twijfelde niet of de Russen waren uit Kolivan verdreven. Er zat voor hem niets anders op dan de zuidelijke steppen in te slaan.

Hij stond op het punt van te vertrekken, toen eene hagelbui van kogels de ruiten van het venster verbrijzelde.

Harry Blount, aan den schouder getroffen, viel op den grond.

Alcide Jolivet vulde, op hetzelfde oogenblik, zijn bericht met het volgende aan:

,,Harry Blount, coorrespondent van de Daily Telegraph, valt aan mijne zijde, door eene granaatscherf getroffen...."

toen de ongevoelige beambte hem met de onverstoorbaarste kalmte toevoegde:

„Mijnheer, de draad is gebroken."

En, het raampje verlatende, nam hij bedaard zijn hoed, dien hij met den elleboog glad streek, en verdween hij, nog altijd glimlachende, door een deurtje, dat Michael Strogoff niet had opgemerkt.

Daarop werd het telegraafkantoor door de Tartaarsche soldaten overweldigd, en noch Michael Strogoff, noch de dagbladschrijvers, slaagden er in zich uit de voeten te maken.

Alcide Jolivet, zijne laatste dépêche in de hand houdende, was op Harry Blount toegeschoten, had hem op zijne schouders genomen om met hem te vluchten.... Maar het was te laat!

Beiden werden gevangen genomen, en tegelijkertijd Michael Strogoff, die uit het venster willende springen, in de handen der Tartaren viel!

Sluiten