Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strogoff, en gij ziet, dat ik nochtans geen stap tot hem nader! Volg mijn voorbeeld, dochterlief!'

Michael Strogoff had eene der hevigste gemoedsaandoeningen ondergaan, die een mensch kan gevoelen. Zijne moeder en Xadia stonden daar, met hem in hetzelfde ongeluk vereenigd.

Wist Xadia dan wie hij was? Neen, want hij had 5larfa Strogoff haar zien tegenhouden op het oogenblik dat zij naar hem toe wilde vliegen. Maria Strogoff had dus alles begrepen en haar geheim bewaard. Gedurende dèn nacht was Michael Strogoff wel twintig maal op het punt om zich naar zijne moeder te begeven; maar hij begreep dat hij weerstand moest bieden aan het vurige verlangen om haar te omhelzen en om de hand zijner jonge gezellin nog eens te drukken. De minste onvoorzichtigheid kon voor hem noodlottig zijn. Hij had trouwens gezworen zijne moeder,niet te zien.... ten minste niet vrijwillig. Eenmaal te Tomsk aangekomen, zou hij, omdat hij toch dezen nacht niet kon vluchten, zich in de steppe werpen, zonder de beide wezens te omhelzen, in wie zijn leven zich samentrok en die hij, aan zooveel gevaren blootgesteld .achterliet.

Michael Strogoff mocht dus hopen dat de ontmoeting in het kamp van Zabediero geen kwade gevolgen, noch voor zijne moeder, noch voor hem zou hebben. Maar hij wist niet dat de Zigeunerin Sangarre, de verspiedster van Ivan Ogareff, zich in de nabijheid bevond, en dat zij een gedeelte van het gebeurde, hoe snel ook voorgevallen, had gezien. Zij had Michael Strogoff niet kunnen bemerken, die reeds verdwenen was toen zij zich omkeerde; maar de beweging die Marfa maakte om Xadia tegen te houden, was haar niet ontsnapt.

Zij twijfelde niet of de zoon van Marfa Strogoff was in het kamp, onder de gevangenen van Ivan Ogareff. Zij verliet dus terstond het kamp om Ivan Ogareff te gaan waarschuwen.

Ivan Ogareff ontving haar oogenblikkelijk.

„Wat voor nieuws, Sangarre?" vroeg hij.

„De zoon van MarfaStrogoff is in hetkamp, "antwoorddeSangarre.

„Gevangen?"

„Gevangen!"

„Ha!" riep Ivan Ogareff uit, „ik zal "

„Gij zult niets, Ivan," antwoordde de zigeunerin, „want gij kent hem niet eens!"

„Maar gij kent hem toch! Gij hebt hem gezien, Sangarre!"

„Ik heb hem niet gezien, maar ik heb zijne moeder zich zien verraden door eene beweging die mij alles heeft doen begrijpen."

„Vergist gij u niet?"

„Neen, ik vergis mij niet."

„Gij weet het belang dat ik aan de gevangenneming van dien koerier hecht," zeide Ivan Ogareff. „Indien de brief, die hem te Moskou is overhandigd, Irkoetsk bereikt, indien hij in handen komt

Sluiten