Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zegetocht.... werd voortgezet. Bladz. 11.

dien titel een zoo beleedigende zinspeling op de plannen van Barbicane, dat zij de tent onder den voet haalde en den armen directeur dwong een ander stuk aan te kondigen. Deze, een schrandere kop,

Sluiten