Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewicht van het projectiel evenredig is aan zijn grootte, moet een van 9 voet doorsnede nog verbazend zwaar zijn."

«Ja, als het massief, niet als het hol is," zei Barbicane.

«Hoe? Wilt ge er dan een bom van maken?"

«Waarmee men berichten kan verzenden," vulde Maston aan, en monsters van onze aardsche voortbrengselen."

«Zeker een bom," sprak Barbicane, »dat moet volstrekt. Een massieve kogel van 108 duim zou meer dan 100,000 kilo wegen, en dat is te veel; maar daar het projectiel toch sterk genoeg moet zijn, stel ik voor, 2500 kilo."

«En hoe dik zijn dan de wanden ?" vroeg de majoor.

«Dat zal volgens de gewone regeling op hoogstens een paar voet komen," meende Morgan.

«Te veel," hernam Barbicane; «onthoudt het wel: het is geen stuk om ergens door heen te schieten; het behoeft niet sterker te zijn dan noodig is om weerstand te bieden aan de kracht van het kruit. Het vraagstuk komt dus hierop neer: hoe dik moet een gegoten ijzeren bom zijn om niet meer te wegen dan 10,000 kilo? Onze handige rekenaar Maston zal ons dat wel in deze zitting zelve willen zeggen."

«Niets gemakkelijker dan dat," sprak de secretaris der commissie. En hij zette vlug eenige algebraïsche formules op het papier en na een wijle cijferens liet hij zich hooren: «Nauwelijks een paar duim."

«Is dat genoeg?" vroeg de majoor.

«Waarachtig niet, op geen stukken na," verzekerde de voorzitter.

«Wat dan?"

«Een ander metaal nemen."

«Welk?"

«Aluminium."

«Aluminium 1" schreeuwden de drie medeleden uit.

«Aluminium," herhaalde de voorzitter Barbicane. «Gij weet, dat een vermaard Fransch scheikundige, Henri Sainte-Claire Deville, in 1854 geslaagd is, aluminium tot een vaste massa te brengen. Dit metaal is zoo blank als zilver, zoo vast als ijzer, zoo taai als goud, zoo smeltbaar als koper en zoo licht als glas. Het laat zich gemakkelijk bewerken; het is zeer verspreid in de natuur, daar de meeste rotsen aluminium bevatten; het is driemaal lichter dan ijzer — ja, het schijnt opzettelijk geschapen om ons de stof voor ons projectiel te leveren.

«Leve het aluminium!" riep de secretaris uit.

«Maar komt het niet te hoog in prijs?" vroeg de majoor.

«Nu niet meer; vroeger was het veel duurder. Men heeft het tegenwoordig voor 18 dollar het kilo."

»'t Is toch nog een handvol geld."

Sluiten