Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was onmogelijk — moest het ergens op de aarde terugvallen. En hoe hoogst gevaarlijk was de val van zulk een lichaam, vermenigvuldigd met zijn snelheid. Zijns oordeels moest de Regeering, al waren de burgers nog zoo tuk op hun recht om het projectiel op hun grond te laten vallen, tusschenbeide treden, ten einde de algemeene veiligheid niet aan een gril van weinigen op te offeren.

Barbicane antwoordde niets op al deze uitvallen. Zijn vijand, geen ander middel meer wetende, liet in de couranten de aanbieding plaatsen van weddenschappen. Hij verwedde als volgt:

i°. Dat de Gun-club het benoodigde geld niet zou bijeen

krijgen iooo dollar.

2°. Dat het gieten van een stuk van 900 voet

lengte onmogelijk zou gelukken 200 »

3°. Dat het onmogelijk zou zijn, de Columbiad te laden, en het schietkatoen uit zich zelf door drukking van het projectiel zou ontploffen. . 3000 »

4°. Dat de Columbiad zou springen 4000 »

5°. Dat het projectiel zelfs geen 6 mijlen stijgen en eenige seconden na het afschieten op den grond

zou vallen 5000 »

Dus samen 15,000 dollar!

Den igden October ontving hij een verzegeld omslagje, met merkwaardige kortheid alleen dit bevattende:

Baltimore 18 October.

Aangenomen.

Barbicane.

TIENDE HOOFDSTUK.

DE INSCHRIJVINGEN.

Kapitein Nicholl was niet de eenige die het Barbicane en de Gun-club moeilijk maakte. De vraag werd opgeworpen, welke Staat der Unie de eer zou genieten, het grootsche ontwerp uit te voeren. Aan geen ander plekje op aarde gunde de trots der Yankees die eer. Maar ongelukkig kwamen twee plekken in aan-

Sluiten