Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»voor Tampa-Town" Bladz. 51.

Toen alle beschikkingen genomen waren, verbeidden hoofden en werklieden het beslissend oogenblik met ongeduld, tevens niet zonder een zekere mate van ontroering. Er was niemand meer binnen de

Sluiten