Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon nauwkeurig worden uitgemeten. Clarke ontbond het kreeftvormig nevelvlekje in den Stier, hetgeen met den telescoop van lord Rosse nimmer gelukt was.

DRIEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

LAATSTE BESTELLINGEN.

Men schreef 22 November. Tien dagen later moest de Columbiad worden afgeschoten. Nog éen werk schoot er over maar een moeilijk, gevaarlijk werk, dat ontelbare voorzorgen eischte en waarvan mislukking de derde weddenschap van kapitein Nicholl was.

De Columbiad moest met 200,000 kilo schietkatoen geladen worden.

Nicholl dacht, en misschien niet zonder grond, dat een zoo geweldige hoeveelheid van die licht ontvlambare stof niet kon worden verwerkt zonder ongelukken, en in ieder geval de drukking van het projectiel een ontploffing zou moeten veroorzaken.

Het gevaar werd nog vergroot door de zorgeloosheid der Ame kanen, die gedurende den oorlog hun bommen stonden te laden met een brandende sigaar in den mond. Maar de geestkracht van Barbicane voorkwam dergelijke roekeloosheden, waarmee anders Michel Ardan doodeenvoudig zou zijn voorgegaan.

Uit voorzichtigheid liet Barbicane de geheele lading met ie1 den omtrek van Stone's Hill opslaan. Hij liet ze bij pakken komen in zorgvuldig gesloten kisten. Het schietkatoen was verdeeld in pakken van 250 kilo, zoodat er 800 groote kardoezen waren, door de bekwaamste vuurwerkmakers van Pensacola vervaar g -

kist bevatte er 10; de eene kist werd na de andere over den Tampa-

Town-spoorweg verzonden; door dezen maatregel waren nooit meer dan 2500 kilo schietkatoen tegelijk op het terrein. Elke kist wer Terstond na aankomst gelost doo, werklieden met Wootev«e» en elke kardoes voorzichtig naar den mond van de Columbia vervoerd waar men haar door middel van kranen door menschenkracht bewogen, naar den bodem der buis afliet. Alle stoommachines waren verweerd en een uur in den omtrek alle vuren uitgedoofd Men had reeds moeite genoeg het schietkatoen te beveilige

Sluiten