Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelmatig gerangschikt, terwijl er een metaaldraad door liep, die de electrische vonk overal tegelijk moest verspreiden.

Door middel eener electrische batterij moest de lading worden ontstoken. Al de draden, omwonden met een met-geleidende zelfstandigheid, vereenigden zich op één punt en liepen voorts wel een uur ver naar een sterke batterij van Bunsen, bij welke men slechts met den duim op een knop had te drukken om den stroom onmiddellijk te herstellen en de 200.000 kilo schietkatoen te doen ontploffen, 't Spreekt van zelf, dat de batterij eerst op het laatste

oogenblik moest in werking komen.

Den 28sten November waren de 800 kardoezen op den bodem der Columbiad geplaatst, maar niet zonder duizend zorgen en kwellingen van Barbicane, die niet wist hoe hij de volksmenigte op een afstand zou houden, en dat terwijl men toch met naliet met pijpen en sigaren te komen staan kijken naar het verwerken

^Eindelijk had het stuk zijn lading binnen. Er schoot niets meer over dan het projectiel in den reusachtigen koker te laten zakken en od de dikke laag schietkatoen te plaatsen.

Maar vooraf moest het noodige in het verblijf der reizigers worden geplaatst. Als Michel Ardan zijn zin had kunnen krijgen zou hij er een onafzienbare menigte nuttelooze vodden in hebben

gelMaeanr' Barbicane was wijzer en alleen wat noodig en nuttig was mocht worden meegenomen, t Is niet noodig alles optenoemen; barometers thermometers, kijkers, maankaarten, zagen, houweelen en andere gereedschappen, 3 buksen en 3 karabijnen kruit en fond in de ruimte* want Miche! Ardan was van oordeel dat men nief weten kon met wie men in aanraking zou komen, 't zij men-

SCMkh0eflbArdan!had een zeker aantal dieren willen medenemen, niet iuist een paar van ieder, want hij vond met noodig, tijgers, slangen, krokodillen en dergelijke monsters op de maan over

P't>Dat niet" sprak hij tot Barbicane, »maar 't zou toch wel goed =e,™e'hSi«.en! rundvee, e*,ls en paarden mede ,e nemen. Wie weet hoeveel dienst wij er van hebben zouden.

!>GiT hebt geliik mijn waarde," antwoordde de voorzitter der

=,r^f"or nï. 'vo^e»! dus"».

Sluiten