Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op- en ondergaan, maar de stralen van deze moesten belettén, iets van de maanschijf te zien. Er zat dus niets anders op dan te wachten tot 3 Januari, 44 min. na den middag, om bij Volle maan de waarnemingen te hervatten.

De dagbladen maakten er zich zoo goed mogelijk af en vermaanden het publiek tot engelengeduld.

Den 8sten, geen verandering in den toestand.

Den 9den geen verandering. Algemeen gemor.

Den ioden geen verandering, dan alleen in het hoofd van den secretaris Maston, daar de brave man op het punt scheen het verstand te verliezen, dat hij onder zijn kunstschedel van getahpertja nog altijd had behouden.

Den 1 iden zwaar onweder, gevolgd door heldere lucht in den avond. Er kwam ....

ZESENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

EEN NIEUWE STER.

In den nacht vloog, met de snelheid van een bliksemstraal, door middel van al de telegraafdraden der Aarde, het navolgend bericht van de sterrenwacht op het Rotsgebergte.

Long's Piek 12 December.

Aan de Sterre?iwacht te Cambridge.

»Het projectiel, afgeschoten door de Columbiad op Stone s Hill, is den i2den December, 's avonds te 8 uur 47 min. gezien bij het laatste kwartier der maan.

«Het projectiel heeft de maan niet bereikt; het is er nabij gekomen, nabij genoeg om onder de aantrekkingskracht der maan te geraken-

»De rechtlijnige beweging is veranderd in een kringvormige,

Sluiten