Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

non van goo voet! en onder die doos zijn opgestapeld 200,000 kilogram schietkatoen, zooveel kracht als 800,000 kilogram kruit. En vriend Murchison staat met zijn chronometer in de hand, zijn duim op den knop, gereed om ons de hemelruimte in te zenden!"

»A1 genoeg, al genoeg!" zei Barbicane ernstig.

»Tien uur zesenveertig!" mompelde de kapitein.

Nog 40 seconden! Barbicane draaide het gas uit. Doodstil — men hoorde alleen het tikken van den chronometer ....

Een hevige schok, ook maar éen — het projectiel was door 6 milliard liter gas, ontwikkeld door de ontploffing van het schietkatoen, de lucht ingeslingerd.

ACHTENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

HET EERSTE HALFUUR.

Wat was er gebeurd? Welke uitwerking had die geweldige knal gehad ? Was de schranderheid der vervaardigers van het projectiel beloond? Waren die vier proppen, de waterkussens, de afgedeelde hokjes voldoende geweest om den schok te breken ? Dat was de vraag, ook voor de duizenden toeschouwers. Zij vergaten het doel der reis, om alleen aan het lot der reizigers te denken. Hadden zij eens een kijkje in het projectiel kunnen nemen!.. .

Zij zouden niets gezien hebben, want het was er stikdonker. Maar de aluminium wanden hadden zich uitmuntend gehouden. Geen scheurtje, geen bultje!

Van binnen lag de boel alleen wat overhoop, doch dit beteekende niets. Dat zou zich wel schikken. De personen intusschen lagen voor dood op den grond.

Voor dood? of waarlijk dood? Gelukkig het eerste: eenige minuten later bewoog zich een arm, een hoofd: Michel Ardan lag op zijn knieën.

«Michel Ardan is compleet. Maar de anderen ?"

Hij wilde zich oprichten; maar kon niet staan. Zijn hoofd suize-

Sluiten