Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stak den gasbek aan. Bladz. 112.

hooge bergen; somwijlen werden die bergtoppen bedekt door dichte nevels, hetgeen met de maanbergen nimmer het geval is. Het donker gedeelte der aardschijf had een aschgrauw licht, maar minder

Sluiten