Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De integraal-rekening," antwoordde Barbicane zeer ernstig, »is het tegendeel van de differentiaal-rekening,"

»Zeer verplicht." Bij dit woord boog Michel Ardan nogmaals.

»Door die berekening zoekt men eindige grootheden, tusschen welke het verschil bekend is."

Barbicane nam een stuk papier en potlood. »SteI," zoo begon hij, »den afstand tusschen het middelpunt der Aarde en dat der Maan = d, den straal der aarde = r, de massa der aarde = m, de massa der maan = m, de snelheid verkregen door een lichaam dat na éene seconde vallens op de aarde valt = g, de kracht "

»Ik dank u zeer, mijn beste vriend, maar mijn geheugen kan al die ^gelijken" niet onthouden. Mijn hoofd staat er van in brand. Mag ik u verzoeken ter zake zelve te komen?"

»Wij zijn juist bezig. Rekent gij het uit, kapitein?" vroeg Barbicane, Nicholl druk aan het cijferen ziende.

»Ja," zei deze kortaf.

Na een poos drukte hij het potlood tegen zijn voorhoofd en zei langzaam, als tot zich zeiven: »ja, zoo kom ik uit. Drie maal 5 is 15, driemaal 8 = 24 ... . De snelheid, die dus ons projectiel moest hebben om buiten het overwicht van de zwaartekracht der aarde te geraken en bijgevolg de maan te kunnen bereiken is "

sElf duizend yard in de eerste seconde," viel Barbicane in.

j>Met uw verlof 11001," antwoordde Nicholl.

^Onmogelijk 1" riep Barbicane met een gebaar van afgrijzen uit.

»Wat scheelt er aan?" vroeg Michel Ardan.

»Wat er aan scheelt? Op vermindering van de eigenlijke snelheid door den tegenstand der lucht en de daardoor veroorzaakte wrijving is niet gerekend; de eigenlijke snelheid moet zijn 16575 meter," antwoordde Nicholl.

»En de sterrenwacht te Cambridge verklaarde dat een aanvankelijke snelheid van 11000 meter in de seconde toereikend was! Wij zijn met die snelheid vertrokken."

»Welnu ?"

«Welnu? Die snelheid zal ontoereikend zijn."

»'t Is wel."

»Dan komen wij er niet."

»Te drommels!"

«Zelfs niet halfweg, en bovendien, vallen wij dan op de Aarde terug."

De vrienden stonden als door den bliksem getroffen? Wie had zulk een misrekening verwacht? Barbicane wilde het niet gelooven: Nicholl herhaalde zijn becijferingen. De formule was juist, de berekening kwam uit. Hij zag alles nog eens na. Michel Ardan verklaarde kort en goed, dat hij twintig pistolen gaf om op de

Sluiten