Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het noorderhalfrond en binnen haar grenzen verheffen zich de schitterende bergen, naar Keppler en Aristarchus genoemd.

Meer noordelijk van de ïNevelenzee" door hooge bergketenen gescheiden, trekt zich de »Regenzee" (mare tmbrtum) uit; zij is bijna rond van gedaante. Niet ver van haar ziet men de kleinere »Vochtenzee" (mare humorum). De zeeën liggen op dat halfrond der Maan, hetwelk Michel Ardan het ^mannelijke" geliefde te noemen.

Het door hem als «vrouwelijk" aangeduide heeft talrijker, maar kleinere »zeeën". Naar het noorden de »Koude zee" (mare frigoris); voorts de sHelderheidszee" (mare serenitatis); de sBuitenzee'Yware crisium) ; de «Stille zee" (mare tranquillitatis) ; de sNectarzee ' Imam nectarisj ; de »Vruchtbaarheidszee" (mare foecunditatus) / en eindelijk nog een «zee naar Humbold genoemd (mare Humboldianum); en een naar hare ligging den naam «zuidelijke" dragende (mare^ australe). Midden op de Maan eindelijk heeft men de «Midden-golf (sinus medii), die op den evenaar der Maan, als een ruiter op zijn paard, schrijlings gezeten is.

Aldus zagen Nicholl en Barbicane de oppervlakte der Maan; Michel Ardan zag haar met de oogen zijner verbeelding gansch anders. Zij gaven zich de moeite om al die kenbare plaatsen der Maan zoo na mogelijk te meten en dan te berekenen hoeveel er overschoot voor bergen, ringgebergten, rillen, en wat dies meer zij; aan Michel Ardan was dit alles volmaakt onverschillig. Zelfs had hij er nauwelijks ooren naar, toen zijn vrienden hem verhaalden, dat het naar ons toegekeerde halfrond der maan 13' , maal kleiner is dan een halfrond der Aarde, en dat men er toch reeds meer dan 50,000 kraters op heeft geteld. Het is dus een gebobbelde, puimsteenachtige oppervlakte, weinig in overeenstemming met de dichterlijke benamingen van schoone Diana, blonde Phoebe, beminnelijke Isis, liefelijke Astarte, haar door Michel Ardan gegeven.

ZEVENENDERTIGSTE HOOFDSTUK.

NOG EENIGE BIJZONDERHEDEN.

Wij hebben reeds verhaald, dat het projectiel zijn richting nam naar het noorderhalfrond der Maan. De reizigers waren een heel

Sluiten