Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buis gehangen; hij had het evenwicht verloren en was er in gevallen ! Een val van 280 voet, om op een harden spiegel terecht te komen! Belfast zag hem na met angstige blikken.

Maar, o geluk! Maston was met zijn haak aan een schoorijzer van de buis blijven hangen. Hij jammerde en gilde, maar hield zich toch vast.

Belfast riep om hulp. Er daagden menschen op; zij haalden touwen, die men om Maston wist te slaan, en met groote moeite trok men eindelijk den onvoorzichtigen secretaris der Gun-club uit den telescoop.

»'t Zou wat te zeggen zijn geweest," was zijn eerste woord, »als ik den spiegel eens had gebroken!"

»Dan hadt gij hem kunnen betalen," antwoordde Belfast droogjes.

»Waar is dat satansche projectiel gevallen?" vroeg Maston.

»In de stille zee."

»Laat ons gaan."

Een kwartier later daalden de beide sterrenkundigen af langs de helling van het Rotsgebergte, twee dagen later waren zij tegelijk met hun vrienden uit de Gun-club te San-Fra'ncisco, na onderweg vijf paarden doodgereden te hebben.

Elphiston, Blomsberry van de club en Bilsby hadden zich bij hun aankomst bij hen gevoegd.

»Wat nu?" riepen zij uit.

«Naar het projectiel visschen," antwoordde Maston, »en wel hoe eer zoo beter."

ZEVENENVEERTIGSTE HOOFDSTUK.

DE REDDING.

De plaats, waar het gevaarte in de diepte der zee nederzonk, was nauwkeurig genoeg bekend, maar 't ontbrak nog aan werktuigen en gereedschappen om het te bereiken en naar boven te brengen. Deze moesten eerst nog worden uitgevonden, vervolgens vervaardigd. De Amerikaansche ingenieurs konden met zulk een kleinigheid niet bemoeielijkt worden. Waren de dreggen eenmaal gereed en was er stoom opgemaakt, dan waren zij er zeker van, den

Sluiten