Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lezers worden uitgenoodigd, naar hun vermogen mede te werken de boeken te vrijwaren tegen onnoodige slijtage.

Men hale, leze en brenge de boeken in de afgegeven omslagen; onthoude zich van aar.teekeningenmaken en lezen onder de maaltijden; geve aanstonds kennis van in het boek aangetrotlen beschadigingen.

Is een besmettelijke ziekte aan huis uitgebroken, zoo worden geleende

boeken deor den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst kosteloos van huis gehaald en ontsmet.

No. 43-20.000-Juli '34

Sluiten