Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TOOVERFEE.

0

'k Weet -een klein maar keurig sprookje,

dat ik u vertellen wil,

Als ge oplettend naar mij luistert;

houdt je dus bedaard en stil! -

Eens woonde in het laatste huisje

van het dorp een weduwvrouw

Met twee dochters, over vader

nog geheel in zvvaren rouw. De oudste dochter werd door moeder

wel wat al te veel bemind, Daardoor werd zij trotsch en slordig,

en een lui, onvriendlijk kind.

Maar de jongste, die 't karakter

van haar vader meer bezat,

\Yas beleefd en vlug en zindlijk,

en zoo n dochter is een schat. I och hield moeder 't meest van de oudste:

Zij mocht luiren heel den dag, Want voor t huiswerk bleef de jongste,

die men altijd bezig zag.

Sluiten