Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hij ging met haar het bosch door

naar zijns vaders hofkasteel,

En de Koningin en Koning

prezen haar al evenveel;

En zij trouwde met den Kroonprins, —

dat was eerst een bruiloftsfeest!

Maar de Kroonprinses vergat toch

nooit, dat ze arm eens was geweest. De oudste dochter bleef kwaadaardig —

twisten deed ze al 's morgens vroeg,

En dat duurde tot de moeder

haar voorgoed de deur uitjoeg.

Toen heeft ze overal gezworven

maar geen stervling nam haar in,

Want in slangen en in padden

had toch niemand heel veel zin. Eindlijk is ze in 't bosch gekomen,

overal vandaan gejaagd,

En daar is ze toen gestorven,

onbeweend en onbeklaagd.

Sluiten