Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is 't anders niet?" — riep toen 't gebochelde prinsje;

„mijn mooie prinses! o, dat maakt geen bezwaar; „Gij hebt toch de gaaf om heel mooi mij te maken,

indien gij mij liefhebt — och doe het dan maar! „De Fee, die mij macht gaf verstand u te schenken,

— ik zelf hield er waarlijk de helft nog maar van; „Schonk u ook de gaaf om een deel uwer schoonheid

te geven aan hem, dien gij uitkoost tot man." — „A, ha!" — zei 't prinsesje; „dat wist ik niet, waarlijk!

Maar als dat zoo is, wel dan zeg ik terstond:

„Wordt groot; en wordt recht; en wordt krachtig, o kroonprins!

De fierste der prinsen van mijlen in 't rond." — En toen de prinses dat zoo zei — o wat wonder! —

Riket met de Kuif was op eens niet meer krom, En trouwde op den dag, die er volgde, 't prinsesje ....

Hij was niet meer leelijk en zij niet meer dom.

Sluiten