Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EZELSVEL.

Er leefde eens lang geleên een koning,

zoo machtig als men zelden vindt,

En die door al zijn onderdanen

gelijk een vader werd bemind. En nog veel meer geluk verkreeg hij

toen hij een gemalin zich koos, Zoo deugdzaam als zijn eigen moeder,

zoo bloeiend als een lenteroos. En t dochtertje, dat zij ontvingen

was even lief, en wonderschoon; Ja, dat prinsesje was voor de ouders

de rijkste parel aan hun kroon.

t Blonk alles in 't paleis des konings

met zilvren glans en gouden gloed

De tuin was ééne lustwarande,

vol vreemde bloemen, heerlijk zoet. Er was een stal vol fiere paarden —

vast in Arabië gekocht; —

Maar wat den vreemdling 't meest verbaasde,

die 's konings stoeterij bezocht,

Sluiten