Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHOONE SLAAPSTER IN HET BOSCH.

Er was ereis — heel lang geleên, —

een koning en een koningin;

Ze hadden geld, ze hadden goed,

maar iets was toch niet naar hun zin

t Was veel te stil in hun paleis;

nooit klonk daar eens een kinderlied, Want een prinsesje of kleine prins

bezat het vorstlijk echtpaar niet

Doch eens, terwijl de koningin

een wandeling langs den vijver deed, Sprong plotsling uit den heldren plas

een kikvorsch op het grastapeet; En, schrikte ook eerst de koningin,

toch bleef zij stil en luistrend staan,

Want onze groene waterheer

sprak haar beleefd en vriendlijk aan, En zei: „Als weer de Lente komt,

en bloempjes bloeien, geel en rood,

„Zal een prinsesje, Majesteit!

u tegenlachen op uw schoot."

Sluiten