Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

No. TITEL. BEGINREQEL. Bladz.

1. Neêrlands Volkslied Wien Neêrlandsch bloed door d'ad'ren vloeit I

2. Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe 3

3. Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe 4

4. Een Lied van Nederland Alle man van Neêrlands stam 5

5. Wij willen Holland hoüen Wij willen Holland houen 6

6. Kroningslied Wees begroet met jubeltonen 8

7. Marsehlied 't Is plicht, dat ied're jongen 10

8. Vlaggelied O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag 12

9. Wij leven vrij Wij leven vrij, wij leven blij 14

10. O, dierbaar plekje grond O, dierbaar plekje grond 15

11. Vaarwel . Vaarwel, vaarwel, mijn dierbaar Vaderland 16

12. Lief Vaderland, vaarwel .... Vaarwel, mijn dierbaar Vaderland .... 18

13. Mijn Nederland Waar de blanke top der duinen 19

14. Kent gij het land? Kent gij het land, der zee ontrukt. ... 20

15. De Zilvervloot Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord 22

16. Een draaiersjongen In een blauwgeruiten kiel 24

17. De Ruyter Ik zing er al van een Ruyter koen. ... 25

18. Een liedje van Koppelstok In naam van Oranje doet open de poort . 26

19. In Oorlog en Vree Van mannen in Oorlog, van mannen in Vreê 28

20. Een liedje van de Zee Wie gaat mee, gaat mee over zee? ... 30

21. Matrozenlied 't Windje waait alweer uit den Oosten! . . 31

22. Naar Zee Ferme jongens, stoere knapen 32

23. De kabels los! (Matrozenlied) ... De kabels los, de zeilen op 33

24. Onze duinen Onze duinen schaarden zich ten tegenweer 35

25. De Reddingboot Wakk're jongens, Hollands trots .... 36

26. Gondellied Hoe zacht glijdt ons bootjen op 't spiegelend 37

27. Ons bootje Hoe zachtkens glijdt ons bootje 38

28. De kleinste In 't groene dal, in 't stille dal 39

29. Wiegelied Slaap maar mijn zusje, je bent immers moe 40

30. De trouwe kameraad Ik had een wapenbroeder 41

31. Het Zandmannetje De bloempjes gingen slapen 42

32. Avondliedje Natuur ligt in droomen verzonken .... 43

33. Het roosje 't Knaapje zag een roosje staan 45

34. De Wind Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover . 46

35. Eén alleen. (Canon) Eén alleen is maar verdrietig 48

36. Het avondklokje 't Zonnetje gaat van ons scheiden .... 49

37. De kerk in 't Bosch. (Canon) . . . Klingklang! Klingklang! Over het woud . 50

38. 't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon 't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon . . 51

39. Klein Vogelijn Klein vogelijn op groenen tak 52

De onderstreepte liederen zijn uitverkoren door de Commissie voor „Eenheid in den Volkszang".

Sluiten