Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. TITEL. BEGINREGEL. Bladz.

40. De Leliën Zie de leliën op het veld 53

41. De reis van Jurriaan Als iemand verre reizen doet 54

42. De zwaluwen Als de zwaluw ons verlaat 56

43. Te voet Hoezee, 'kben vlug en flink ter been . . 58

44. Marschliedje. (Uit de Kinder-Cantate

In den Zomer uit") De paden op, de lanen in 60

45. Ee _racht . . . ., Nauw vereenigd, vast omsloten 62

46. Recht op Recht-op van lijf, recht-op van ziel ... 64

47. Zangerslied Was muziek en zang er niet 65

48. De Waldhoorn Langs berg en dal klinkt hoorngeschal. . 6f

49. De Alpenherder Ik leef hoog op d' Alpen 67

50. Twee Voerlui Een karretje op een zandweg reed ... 69

51. Ochtendlied Ei, zie de morgen krieken 70

52. 't Boerinnetje van voorheen .... Daar loopt door 't gehucht 71

53. Lied der trouw Trouw, u wijd ik mijne zangen .... 73

54. Het boerinnetje Daar loopt door 't gehucht 74

55. Mijn Vaderland Trouwe liefde, trouwe liefde ..... 76

56. St.-Nicolaas Zie, de maan schijnt door de boomen . . 77

57. Merck toch hoe sterck Merck toch hoe sterck nu in 'twerck sich

al steld 78

58. Beter te geven dan te ontvangen . Veel voor anderen te wezen 80

59. Waer dat men sich al keerd of wend Waer dat men sich al keerd of wend . . 81

60. Voor Nederland Voor Neêrland een lied op een kr. toon 82

61. Een scheepje Een scheepje in de haven landt .... 84

62. Oogstlied Sikkels blinken, sikkels klinken .... 86

63. De Nacht Door heel den omtrek melden 87

64. Speellied • . . . . Makkers komt, makkers komt 88

65. Morgenwandeling De morgen breekt aan 90

66. Holland is een heerlijk land . . . Holland is een heerlijk land 92

67. Duinlied Laat ons 't mulle duin beklimmen. ... 94

68. Zingen. Gij leeuwerik en gij nachtegaal! .... 95

69. Vleugelen Een lied, een lied uw leven langl ... 96

70. Herfstliedje Een vriend'lijk aardig vogelijn 97

71. Aan den Nacht Stijg, o Nacht, stille Nacht 98

72. Vaarwel aan 'twoud Wij scheiden van uw lieflijk groen ... 100

73. Morgenlied Zonneschijntje, morgenlicht 101

74. Vaderlandsch lied Komt, knapen en meisjes, verheft nu in koor 102

75. Beurtzang In het groene loover 104

76. Het lied van den Boer Te zwoegen en te streven 106

77. In het woud Hoe schoon klinkt ons zingen 108

78. Visscherslied Het windje steekt op 110

79. Vogelnestje Er schommelt een wiegjen 112

80. Opwaarts Met duizend sterren-oogen 114

81. Aan mijn Vaderland Heerlijk land, ik heb u lief 115

82. Houw en Trouw Een man, een man, een woord, een woord I 117

83. Wilt heden nu treden Wilt heden nu treden 118

84. Hou zeel Hou zee, hoO zee, hoQ moedig zeel . . 119

85. Wildzang Wat zong het vroolijk vogelkijn .... 120

86. Wiegelied En over de weide daar blonk de zon . . 122

87. Mooi Holland Holland met zijn malsche wei 124

88. Bij en blom Van zoeme, zoeme, zom, zom, zom . . 126

89. Een raadseltje Er was een huisje wit en glad 128

90. Koppig Hannes loopt op klompen 131

91. Hollands Zee Machtig zij uw rijksgebied 133

Sluiten