Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. TITEL. BEGINREGEL. Bladz.

92. Bede voor het Vaderland .... Heer, die uw tent in de hemelen spreidt . 134

93. Een middagslaapje Wie rusten wil in 't groene woud ... 135

94. Vroeg op Vogeltje, wat zingt gij vroeg 138

95. Het liedje van den Bergenaar ... Ik heb het lief, mijn dorpje kleen ... 139

96. Ons Vaderland Waar de Maas en Schelde vloeien ... 140

97. Kerstlied I. Stille nacht Stille nacht, heilige nacht 142

98. Kerstlied II De witte vlokken zweven 143

99. Kerstlied III. Nu syt wellecome . . Nu syt wellecome 144

100. Een liedje van Hollandsche jongens. Een jongen van Holland, van echt Hollandsch

bloed 145

101. Oost, West, thuis best Een ieder heeft zijn eigen land .... 146

102. Hollandsch liedje Holland, ze zeggen 148

103. Limburg mijn Vaderland Waar in 't bronsgroen eikenhout .... 150

104. G'lijk den grootsten rapzack . . . G'lijk den grootsten rapzack 152

105. Geluckig Vaderland Geluckig is het land 153

106. Wees gegroet! Volschoone lentetijd! Als de winter vlucht 154

107. Sint Nicolaasavond-liedje Hoe prettig is nu 't schemeruurtje . . . 156

(Uit de Kinder-Cantate „St. Nicolaasfeest.")

108. Klokke Roeland Boven Gent rijst, Eenzaam en grijsd . . 160

109. De Vlaamsche Leeuw Zij zullen hem niet temmen 162

110. Het lied van Volksweerbaarheid . . Schettert, klaroenen, met krachtige stooten 165

111. Het Padvinderslied Wij Hollandsche knapen, zoo jong en]zoo blij 167

Sluiten