Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Neêrlands Volkslied.

h. Tollens Cz., gew. door j. w. v. Dalfsen.

Het 2e couplet zacht en innig.

Vurig. Niet te langzaam

1. Wien Neêr-landsch bloed door d'a - d'ren vloeit, Wien 'thart klopt fier en

2. Be-scherm, o Godl be - waak den grond, Waar - op on - ze^.a-dem

3. Dring' luid van uit ons feest - ge - druisch, De beê den he - mei

vrij, Wie voor zijn volk van lief - de gloeit, Vergaat, De plek waar on - ze wieg op stond, Welin: „Blijv' met ons oud O - ran - je huis Het

heff' den zang als wijl Hij roem' met al - len, licht ons sterf - uur slaat. Wij smee - ken van Uw volk steeds één ge - zin!" Vor - stin en Prins prij-

j. w. wllms.

Sluiten