Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woorden van J. G. Nijk.

J3C \n,,„

IL ff V IU¥ IIIUI ÖUL'LCillL/U.

1. Al - le man van Neêr - lands stam Voe - len zich der Va - d'ren zo - nen,

2. Toen, ge - zengd door oor - logs-vlam, 't Va-der-land was in ge - va - ren,

3. Zoo zal 't zijn door d'eeu-wen heen, Vrij - e Frie-zen, ion - de Zeeu-wen,

* Tl 1

Wil - len vrij op 't plek - je wo - nen, Dat hun tot een erf - deel kwam.

Voch - ten wij wel tach - tig ja - ren, Tot er heer - lij - ke_uit-komst kwam;

Gel - res hel-den, Hol-lands leeu-wen, Één voor al - len, al - len één!

k.

Ei - gen mees-ter, nie-mands knecht, Recht en slecht, Sta-len vuist en rap - pe

Of - fer - den met man-nen-moed Goed en bloed, Tot het klonk langs beemd en

Aan Wil - hel - mus van Nas-souw Hou en trouw, Blijft ons al - Ier hart ver„ i» ..lil

r r -é-

hand, Zoo is 't volk van Ne - der - land!

strand: „Vrij is 't volk van Ne - der - land t"

pand Aan ons dier - baar Ne - der - land!

4. Een lied van Nederland

Muziek van H. J. den Hertog.

$=5

J) Met toestemming van den Uitgever, den Heer W Versluys, is hier de oorspronkelijke begeleiding van den Componist opgenomen.

Sluiten