Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Wij willen Holland houen.

Gedicht van Mr. H. W. van der Mey.

Met geestdrift, maar niet te snel. Muziek van Arnold Spoel , Op. 39.

1. Wij wil - len Hol - land hou - en, Ons Hol - land fier maar

2. En vast aan on - ze zij - - de Zal Hol - land's Leeuw daar

3. Ons Hol - land zal niet val - len, Zal nim - mer meer verĀ¬

klein ! Wij blij - ven 't hou en trou we Wat

staan; Die zal het nim mer lij - - den, Dat

gaan; De Leeuw staat met ons al - - len, Zal

ook zijn lot moog' zijn! En wie ons denkt te drei - gen En Hol - land zal ver - gaan. Zoo - lang de Leeuw zal dra - gen Zijn met ons blij - ven staan 1 De Leeuw zal Hol - land hou - en, Zijn

Sluiten