Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Kroningslied \

f. j. Haverkamp. Opgewekt, f'

1 Wees be - groet met ju - bel - to - nen, Wees ge - ze: - gend, groo - te

2. 't Vast ver - bond is thans ge - slo - ten, Tus-schen Volk en Ko - nm-

3. Voer Uw schep - ter tal van ja - ren, Too - ver - staf, die al - len

i

dag 1 Komt ons heug - lijk feest nu kro - nen, üeu - rend ioo-ver, zon - neem Laat ons stil het hoofd ont-bloo - ten, Kin - d'ren van een Huis - getrekt, Rust ge-biedt in 'twoên der ba - ren, Fris-scher le-ven, vreug-de

lach 1 Groo-ten, klei - nen, grijs - heid, jeugd , Al - len gloeit de

: , "Wji _ hel - mi - na siert de Kroon, Gou - den jonk - heid

wekt! Groen d'o - lijf - tak van de vreê, Wel-vaart deel haar

J. a. scholte.

,) UH „Liederen voor net Kroningsfeest." Uitgave der Vereeniging tot verbetering ran den Volkszang te Amsterdam (W. Versluys).

Sluiten