Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b,?.r®t Yan vreugd, Jui - - - chend strek - ken wij de han - den. el'i * fen troon' Y/1?* - - - ge - knoopt zijn d'eêl - ste ban - den. scnat - ten mee, Vrij - - - heid wo - newaan de - ze stran - den.

Heil U! ruischt door Hol - lands tuin, Heil U! ju - b'len strand en duin,

HJi tl i Wa J36 " xrW1^ ~ ke" zal' He!' ^' on - ze trouw staat pal!

Heil U! op der Nas - sau s troon, Heil U! zeeg' - ne God Uw Kroon!

i A—ü . k i \

- niri - gin, K.0 - nin - gin der Ne - aer - lan - - den! Ko - nin - gin, Ko - nin - gin der Ne - der - lan - - den! Ko - nin - gin, Ko - nin - gin der Ne - der - lan - - den!

Kun je nog zingen? 11e druk.

2

Sluiten