Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Marschlied.

Dr. J. J. F. WAP. Ferm. mf

i

1. 'tls plicht, dat ie - d're jon - gen, Aan d'on - af - hank' - Iijk-

2. Als Va - der - land - sche jon - gens, Be - min - nen wij den

3. Komt ooit de vij - and na - ken, Is 'tVa - der - land in

4. „Slechts een - dracht maakt ons mach - tig", Zij im - mer het pa-

heid Van zijn ge - lief - de Va - der - land Zijn bes - te krach - ten

grond, Waar - op het graf der Va-d'ren staat En on - ze wieg eens

nood, Dan staan wij pal en blij - ven het Ge - trouw tot in den

rooi; Een drie - kleur met o - ran - je - strik Van Vrij - heid het sym-

wijdt 1 Hoe - zee 1 Hoe - zee 1 Voor Ne - der - land hoe - zee 1 Hoe - zee I Hoe-

stond. Hoe - zee 1 Hoe - zee 1 Voor Ne - der - land hoe - zee 1 Hoe - zee I Hoe-

dood. Hoe - zee I Hoe - zee 1 Voor Ne - der - land hoe - zee 1 Hoe - zee I Hoe-

bool. Hoe - zee 1 Hoe - zee 1 Voor Ne - der - land hoe - zee 1 Hoe - zee 1 Hoe-

C. A. Brandts Buys.

Sluiten