Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zee! Voor Ne - der - land hoe - zeel Voor Ko - nin - gin en

zee Voor tVa- der - land hoe - zee! Voor Ko - nin - gin en

zee • Voor t Va - der - land hoe - zee! Ja Ne - der - land, wij

zee. Voor Ne - der - land hoe - zee! Voor 't Vor - sten - huis en

va - der - land waakt ie - d're jon - gen mee. — Voor

Va - der - land waakt ie - d're jon - gen mee. — Voor

al - len zijn U trouw tot in den dood. — |a

Ne - der - land waakt ie - d're jon - gen mee. — Voor

Ko - nin - gin en Va - der - land waakt ie -- d're jon - gen mee!

Ko - nin - gin en Va - der - land waakt ie - d're jon - gen mee!

utT ~ * ~ !and W'J a' " len ziJn U trouw tot in den dood.

t Vor - sten - huis en Ne - der - land waakt ie - d're jon - gen mee!

Sluiten