Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Vlaggelied.

Dr. J. P. Heije.

1. O schit - t'ren - de kleu - ren van Ne - der - lands vlag, Wat

2. Of is niet dat blauw in zijn smet - loo - ze pracht, Der

3. Waai uit dan, o vlag, zij een tolk on - zer beê, Om

wap - pert gij fier langs den vloed 1 Hoe klopt ons het har - te van trouw on - zer va - d'ren ge - wijd? Of tuigt niet dat rood. van hun trouw en om vroom-heid en moed. De we - reld ont - zie u op

vreugd en ont - zag, Wan-neer het uw ba - nen be - groet! Ont¬

man - lij - ke kracht En moed in zoo me - ni - gen strijd? Of

gol - ven en reê; Maar — daal - det gij ooit op den vloed — 4 Wij

Sluiten