Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Wij leven vrij.

M. J. Brand van Cabauw. Zeer opgewekt. J

J. W. Wilms.

1. Wij Ie - ven vrij, wij le - ven blij Op Neêr-lands dier-b'ren grond; Ont-wor-steld

2. Hoe dier-baar is ons 't Va-der-land, Der Hel - den ba - ker - mat. Der kun-sten

3. Wij le - ven vrij, wij le - ven blij Wij die - nen éé - nen God. Watook'tver-

4. Zoo le - ven w'al-tijd vrij en blij Op Neêr-lands dier-b'ren grond; Door trouw aan

aan de sla - ver - nij, Zijn wij door een-dracht groot en vrij, Hier duldt de grond geen wieg,'tge - ze-gend strand, Waar'thei - lig recht zijn ze - tel plant, En deugd met een fluschil in die - nen zij, De wet laat ie-d'ren gods-dienst vrij, Ver-eend als broe-ders ei - gen wet-ten vrij, Praalt Neêr-land in der vol - ken rij, En 't Va - der -land blijft

dwing-lan - dij, Waar vrij-heid eeu - wen stond, Waar vrij-heid eeu - wen stond!

wee - len band Vor - stin en volk om-vat, Vor - stin en volk om - vat.

jui - chen wij: Ge - ze - gend is ons lot, Ge - ze - gend is ons lot.

groot en vrij, Tot 's we - relds a - vond-stond, Tot 'swe-relds a - vond - stond.

Sluiten