Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. O, dierbaar plekje grond.

Plechtig, maar niet te langzaam. Henry Carey

1. O, dier-baar plek - je grond, Waar eens mijn wieg op stond, Mijn Va - der-

2. In uw his - to - rie - blaan Lees ik de groo - te daan Van 't voor - ge-

7 n 7 ran " je~en N{! " der " land z'ïn im - mer nauw ver - want In vreugd en

4. Dat on - ze wel-vaart groei', Dat on - ze han - del bloei' In rust en

11

„u > ,die m.'J wo - ning bood, En koes - ter - de Jn uw schoot,

slacht. Hun leus zij ook ons woord, Het word' van elk ge - hoord

smart. Die band zij on - ze kracht, Die een-dracht on - ze macht!

vree. Zoo daal Uw ze - gen neêrl En dat wij al - len, Heer!

il i . . . ' k

, °.°k 'n nood en dood Mijn trouw ten pand.

dIijv im - mer on - ge - stoord: Een - dracht maakt macht.

Uie leu - ze nooit ver - acht Door 't Hol - landsch hart.

Steeds le - ven U ter eer, Is on - ze beê.

Sluiten