Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Kent gij het land?

Matig vlug

m f

1. Kent gij het land, der zee ont - rukt Door d'ar - beid van een

2. Kent gij het land, waar eer en trouw, Bij vorst en volk een

3. Kent gij het land, dat o - - ver - al Zijn schoon - ste drie-kleur

4. O, Ne - der - land, ge - ze - - gend land, Klein stip - jen op de

voor - ge - slacht, Dat nooit ver - won - nen heeft ge - bukt, Of

woon - plaats vindt, Waar een - dracht steunt het staats - ge - bouw, En

wap - p'ren deed, Dat hel - den kweek - te zon - der tal, En

we - reld - kaart, Be - hoed' u steeds des Hee - ren hand, En

'thief zich op met groo - ter kracht? Dat land, be - kend aan

lief - de Vorst en Volk ver - bindt? Dat land, be - kend aan

tach - tig jaar voor vrij - heid streed ? Dat land, be - kend aan

blijf der vaa - d'ren voor - beeld waard! Dan rijst voor u net

Sluiten