Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. De Zilvervloot.

Dr. J. P. Heije.

Levendig. m f .

1. Heb ie van de Zil - ve - ren Vloot wel ge - hoord, De

2 Zei toen niet Piet Hein, met een aal - wae - rig1) woord: „Wel,

3. Klom - men niet de jon - gens als kat - ten in 'twant En

4. Kwam er nu nog een - maal zoo'n Zil - ve - ren vloot, Zeg,

Zil . ve - ren Vloot van Span - je? Die had er veel Spaan-sche

ion - ge - ties van O - ran - je, Kom, klim 'reis aan dit en

voch - ten ze niet als leeu - wen? Ze maak - ten de Span - jers

zou ie - lui nog zoo klop - pen? Of zoudt gij u vei - lig en

mat - ten aan boord En ap - pel - tjes van U - ran - je i riei nein, riei

dat Spaan-sche boord En rol me de mat-ten van Span - je! Piet riet

duch - tig te schand', Tot in Span-je klonk hun schreeu-wen Piet Hem Piet

wel bui - ten schoot, Maar stil in je hang-mat stop - pen? „Wel 1 Neer-lands

J. J. VlOTTA.

i) Aalwaerig = ernstig en eenvoudig.

Sluiten