Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. Een liedje van de zee.

Tamelijk snel en vroolijk.

1. Wie gaat mee, gaat mee o - ver zee? Houd het roer recht! Frisch blaast de

2. Bij de hand, bij de hand voor het land! Houd het roer recht! Zoo klinkt het

3. Een hoe - zee, hoe - zee voor de zee! Houd het roer recht! Jon - gens van

wind langs de reê, Blijft g'in 'tnest, in 'tnest met de rest? Houd het roer recht luid van al - len kant, Voor u uit het oog en om-hoog, Houd het roer recht Hol-Iand, roept het mee! Hier is 'tveld is't veld voor den held, Houd het roer recht!

Ons lijkt de zee 't al - Ier - best! Wie wat wor - den wil, wel die

Dat u geen storm ver - ras - sen moog! Met het oog in 't zeil en voor Hier toont de man wat hij geldt, On - der 't zee - mans - buis, daar is

zit niet stil, Neen, hij trek-ke tzee - gat uit, Zie nem wacnt rij - Ke uuu. nie-mand veil, Stuurt de zee-man 't zwemmend paard, Nooit voor ie - mand ver-vaard. moed nog thuis, In zijn vuist ligt heel zijn lot, Nie-mand vreest hij dan God.

mf

Sluiten