Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flink uit de borst en niet te gauw.

J. J. VlOTTA.

1. Fer - me jon -gens, stoe - re kna - pen, Foei! hoe suf - fend sta je

2. Dat's een le - ven van plei - zie - ren, Dat's een Ie - ven van sta-

3. Laat ze prui - len, laat ze drui - len, Laat ze schui - len aan het

m •

daar! Zijt ge dan niet wel - ge - scha - pen? Zijt ge niet van zes - sen

vast, Zoo de we - reld rond te zwie - ren In het top - - je van den

strand; Loopt Jan Sa - lie op zijn mui - len, Jan Cou - ra - - ge kiest het

_ i I

klaar? Schaam je, jon - gens, en ga meê Naar de zee, naar de

mast; Thuis te zijn op ie - d're reê . . . . Kom, ga meê naar de

want. — Hol - la, Boots-man! al - les reê? Wij gaan meê naar de

zee! Schaam je, jon - gens, en ga meê Naar de zee, naar de zeel

zeel Thuis te zijn op ie-d're reê ... . Kom, ga meê naar de zee! zee! Hol - la, Boots-man! al - les reê? Wij gaan meê naar de zee!

22. Naar Zee.

Dr. J. P. Heije.

Sluiten