Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. De kabels los!

Dr.

1. De ka - bels los, de zei - len op, Dat gaat er op een

2. En zijn we zoo geen ban - jers meer, Als in ver - le - den

3. Hoe - zee dan jon - gens in het want! De han - - den uit de

va - ren; Al wa - ren wij sin - jeurs aan wal, Ons hart lei in de

da - gen, Toen ie - der voor jan Com - pa - nie Een flik - ker had gemou - wen . Laat Duit-scher. Noor- of En - pelsch - man Niut klim - men in ie

ba - ren. Een Hol - landsch kind, dat is be - kend, Die

sla - gen; Toch zei - len wij op ie - d're zee Zoo

tou - wen. Dan kan je va - - ren zon - der peil, Al

P. Heije.

Mg- J

(Matrozenlied.)

J. J. vlotta.

Sluiten